راه اندازی وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی

وب سایت کتابخانه دیجیتال : diglib.mui.ac.ir

وب سایت کتابخانه مرکزی: centlin.mui.ac.ir

 

 
 
 
 
 
 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.