کارشناسان

کارشناسان

نام ونام خانوادگی:نفیسه سینایی پور فرد

فعالیت تخصصی:مسئول کتابخانه

مدرک ورشته تحصیلی:کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی

حوزه فعالیت:تمامی امور مربوط به کتابخانه(مجموعه سازی،آماده سازی،امانت،عضویت و...)

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.