در دسترس قرار گرفتن الکترونیکی کتب ۲۰۱۹

در دسترس قرار گرفتن الکترونیکی کتب ۲۰۱۹
به اطلاع  اعضای محترم هیات علمی ، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی،  پژوهشگران، کادر درمان و پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی می رساند برای دسترسی به کتب ۲۰۱۹  به صورت الکترونیکی و در قالب  full text   به آدرس زیر مراجعه فرمایید : http://rsf.research.ac.ir/2019 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.