برگزاری کارگاه آموزشی سامانه منبع یاب و سامانه نوپا( بیمارستان کاشانی )

سامانه نوپا ( نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران)

زمان :  شنبه ۱۲/۱۸/ ۹۷ازساعت ۱۰ الی۱۲

محل برگزاری : سالن کوثر بیمارستان کاشانی

گروه هدف : اعضای محترم هیأ ت علمی، دستیاران، پزشکان، دانشجویان، پیراپزشکان و پرستاران

با سخنرانی : سرکار خانم میترا ابرقوئیان کارشناس ارشد علم اطلاعات

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.