تقویم آموزشی کتابخانه

جدول کارگاه های پاییز:

نام کارگاه مدرس تاریخ ساعت
آشنایی با کارگاه پایگاه اطلاعاتی Clinical Key خانم کریمیان ۹۷/۰۸/۱۴ ۱۰ - ۸

جدول کارگاه های زمستان:

نام کارگاه مدرس تاریخ ساعت
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت دانشجویان جدیدالورود خانم بیابانکی-سماواتیان ۹۷/۱۱/۲ ۱۰-۱۱
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت پرسنل جدیدالورود   ۹۷/۱۱/۶ ۱۰-۱۱
برگزاری کلاس توجیهی بدو خدمت پرسنل جدیدالورود   ۹۷/۱۲/۱۵ ۱۰-۱۱

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۱ کاربر آنلاین است.

  • lib-madrak