تقویم آموزشی کتابخانه

 

ردیف عنوان کارگاه روز تاریخ برگزاری پیوست
۱ آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Clinical Key دوشنبه

۹۷/۰۸/۱۴

آبان ماه

اطلاعیه ثبت نام فرم حضور و غیاب چک لیست ارزشیابی

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.