تماس با ما

آدرس پستی :
پل فلری –خیابان استاد مطهری- بیمارستان شهید بهشتی –طبقه اول مجموعه سالن کنفراتس و کلاس درس
تفلن ۳۲۳۶۷۰۰۱
نمابر ۳۲۳۶۲۱۹۱ ( از طریق د فتر ریاست بیمارستان )
پست الکترونیک : beheshti@mui.ac.ir

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.