کتابهای دانلود شده مورد نیاز

John Murtagh - John Murtagh’s General Practice (2015)‎

Berek_and_Novak’s_Gynecology

handbook of dialysis therapy(2017)‎

(۲۰۱۶)merritt  neurology


 

Josef Fischer-Fischer’s Mastery of Surgery(2018)‎
part3)-(part4)-(part5)-(part6))-part2))-((part1


 

راهنمایی :جهت دانلود کتابهایی که چند part دارند، ابتداهمه part ها در یک فولدر save نمایید و همه قسمت ها که فایل winrar می باشد را با هم select نموده وسپس رایت کلیک کرده وextract here را بزنید.کل کتاب با فرمت pdf ساخته می شود.


Sabiston Textbook of Surgery.‎ The Biological Basis of Modern Surgical Practice (2017)‎

(part8)-(part7)-(part6)-part3)-(part4)-(part5)-part2))-((part1


 

Transplantation Bench

Atlas of Pediatric and Adult Electroencephalography

American College of Sports Medicine (ACSM) -  (2013)‎

Adams and Victor's principles of neurology


neonatology at a glance(2016)‎

critical care nephrology(2019)‎

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.