کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

اطلاعات تماس

۱

زهرا علی نژاد

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

 

 

۰۳۱۳۶۲۴۵۰۰۳

 

 

۲

زهرا مالکی

ادبیات فارسی

کارشناسی

۳

مینا طاهری

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

۴

نسیم رحیم زاده

کتابداری پزشکی

کارشناسی

۵

امیر صادقی

-

دیپلم

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.