previous pauseresume next

 

دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich's Periodicals Directory دربرگيرنده اطلاعات بيش از ۳۰۰،۰۰۰ عنوان مجله و روزنامه در آدرس زير برای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

در این فیلم به طور خلاصه در مورد این پایگاه توضیح داده شده است.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir