دسترسی آزمایشی یک ماهه به پایگاه اطلاعاتی Embase

هم اکنون امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Embase از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی ،منابع دیجیتال برای اعضای محترم هیات علمی و محققان و دانشجویان دانشگاه امکان پذیر شده است.

یک پایگاه اطلاعاتی زیست پزشکی و علوم دارویی است و یکی از بزرگ ترین مجموعه های اطلاعاتی الکترونیکی است که توسط Elsevierتهیه وارائه می شود. بیش از ۱۱ میلیون رکورد ازسال ۱۹۷۴ تا کنون دارد و سالانه ۶۰۰۰۰۰چکیده به آن اضافه می شود. ۸۰% از رکوردهای آن دارای چکیده و مجموعه مجلات آن ۴۸۰۰ عنوان از ۷۰ کشور جهان است . https://embase.com

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir