previous pauseresume next

دسترسی آزمایشی یک ماهه به پایگاه اطلاعاتی Embase

هم اکنون امکان دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Embase از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی ،منابع دیجیتال برای اعضای محترم هیات علمی و محققان و دانشجویان دانشگاه امکان پذیر شده است.

یک پایگاه اطلاعاتی زیست پزشکی و علوم دارویی است و یکی از بزرگ ترین مجموعه های اطلاعاتی الکترونیکی است که توسط Elsevierتهیه وارائه می شود. بیش از ۱۱ میلیون رکورد ازسال ۱۹۷۴ تا کنون دارد و سالانه ۶۰۰۰۰۰چکیده به آن اضافه می شود. ۸۰% از رکوردهای آن دارای چکیده و مجموعه مجلات آن ۴۸۰۰ عنوان از ۷۰ کشور جهان است . https://embase.com

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.