جلسه دوم کارگاه آموزشی مهارت تدریس در کارگاه

قابل توجه کلیه افراد شرکت کننده در کارگاه

به اطلاع می رساند جلسه دوم کارگاه آموزشی مهارت تدریس در کارگاه در روز شنبه ششم مردادماه از ساعت ۹ الی ۱۱ در محل کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مویدالاطیاء برگزار می گردد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت پژوهش وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۰۷۳- فاکس:۳۷۹۲۳۰۷۳

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir